Organisationsanalys

- kartläggning

Organisationsanalys

Klarhet vad gäller syfte, roll och organisation är en förutsättning för att kunna arbeta effektivt tillsammans.

Organisationsanalys är ett kartläggande arbete där vi ser till hela det aktuella systemets villkor.

Tillsammans undersöker vi er verksamhet i syfte att ni bättre skall kunna lösa huvuduppgiften och förverkliga uppsatta mål.

Uppmärksamheten riktas här både inåt vad gäller sådant som struktur, möten, beslutsprocesser, roller och resurser samt utåt mot förutsättningar och förändringar i den ständigt föränderliga omvärlden. Modellen är särskilt lämplig när ni:

  • står inför en organisatorisk förändring
  • skall utveckla en ny verksamhet
  • söker nya strukturer anpassade till utveckling och marknad
  • skall hantera gränser i en situation av snabb tillväxt
  • har att stödja organisation och personal
  • vet vad som behöver göras men inte hur det skall gå till
  • upplever att er organisation är under hot
  • står inför en förtroendekris
  • behöver öka er ledningsgrupps effektivitet

Vi undersöker vad som kommer in i systemet och vad som sker där samt vad resultatet blir. Vi ser på samband inom och mellan systemets delar. Vi frågar slutligen vad resultatet är och vad som är poängen med verksamheten i ett större perspektiv, för den omgivande kontexten.