Kris och konflikthantering

Fyrverkeri

Målsättningen är här att öka de enskilda deltagarens förståelse för hur de själva, både som personer och som "personer i roll", påverkat och påverkats av en konflikt eller traumatiserande händelse i det system, den organisation, i vilken de verkar.

Man kan för att undvika upprepning och lära av det som hänt ge en konflikt eller traumatisk händelse ett tillfredställande avslut genom att erbjuda möjlighet till samtal. Syftet med att sätta ord på det som skett är då att göra "det overkliga verkligt".

Erfarenheten visar att en sådan insats, som bör ledas av en erfaren psykodynamiskt utbildad person, är kostnadseffektiv.

Att lära av det som hänt leder till minskad oro och förhindrar syndabockstänkande, ger skuldbefrielse och upprättelse för de inblandade. Därvid frigörs energi till förmån för organisationens huvuduppgift. Arbetet handlar bl. a. om att:

  • Undersöka vad som skapade situationen, och vad man själv bidrog med
  • Ge och ta emot feedback
  • Reflektera kring hur kan man undvika liknande processer