Utbildning och program

Utbildning

Riktade utbildningar och program planeras och läggs upp utifrån den beställande klientens önskan och särskilda behov.

I öppna utbildningar och program med deltagare från olika branscher skapas ett särskilt mervärde av erfarenhetsutbytet över gränserna.

"Rollcoaching", "Gruppen som mentor" "Du och dom andra" samt "Konsultationscafé" är några exempel på möjliga upplägg.