Psykoterapi och counseling

- psykoanalytiskt orienterad psykoterapi och rådgivning

Mottagning

Individualpsykoterapi

- en till två timmar / vecka över tid

Korttidspsykoterapi

Tidsbegränsad psykoterapi, 12 timmar

Gruppsykoterapi

Par- och familjeterapi

Psykoterapeutisk counselling

Terapeutiskt arbete inom en snäv tidsram Psykoterapeutisk counseling innebär fyra problemorienterande samtal för en ökad förståelse av situation och frågeställning i syfte att underlätta eventuella val och beslut.