Coaching -> "Critical Incident"

- undersökande av en kritisk händelse

"Critical Incident"kallas den metod med vilken vi med utgångspunkt i en särskild händelse försöker förstå denna händelses mening och betydelse för hela systemet / organisationen.

Utifrån hypotesprövning undersöks vad den "kritiska händelsen" handlar om och vad den kan leda till för såväl den enskilde medarbetaren som för hela systemet / organisationen.

En aktuell situation blir här belyst och undersökt utifrån ett antal olika perspektiv. Med hjälp av denna väl beprövade metod med sin fasta struktur minskar risken att för tidigt fastna för en viss orsaksförklaring eller åtgärdsplan.

Seminariemedlemmarnas aktiva deltagande garanterar inlärning av metoden.