Kris och konflikthantering -> Debriefing

- strukturerat samtal om en traumatisk händelse

Måne och hav

Debriefing kan beskrivas som en organiserad verksamhet vars syfte är att reducera psykisk stress.

Målet är att lindra påverkan av en traumatisk händelse, accelerera återgångsprocessen, motverka och begränsa utvecklandet av bestående eller långvariga stresstörningar.

En väl genomförd debriefing har effekt på organisationen: kommunikationen mellan medarbetarna förbättras, sammanhållningen ökar och beredskapen att lösa uppgifter, vid en liknande händelse i framtiden, förbättras.

Vidare har debriefing efter en kritisk händelse ett värde som synligt bevis på att organisationen / ledningen förstår betydelsen av händelsen och dess påverkan på de individer / grupper som exponerats.