Kris och konflikthantering -> Svåra samtal

Vad är det och hur gör man?

Här arbetar vi praktiskt och konkret med det "svåra samtalet". Vad menar vi med ett svårt samtal? För vem är det svårt? Betyder det uppsägningssamtal eller är ett PU -samtal också ett svårt samtal? Vad menar andra, vad menar du själv? Vad gör du när dina värderingar inte stämmer överens med företagets? Kan det även gälla samtal med leverantörer och kunder?

Vi arbetar med:

  • Att identifiera och bearbeta svårigheterna
  • Att bygga beredskap för att kunna genomföra dessa samtal
  • Att utveckla förståelse och kunskap kring hur man kan använda sig själv som redskap i samtalet
  • Att skapa ett respektfullt förhållningssätt
  • Att arbeta fram en checklista
  • Erfarenhetsutbyte
  • Övningar i trios
  • Rollspel
  • Teori och praktiska tips