Utbildning och program -> Du och Dom Andra

Ett chefsutvecklingsprogram

  • Din personlighet påverkar klimatet på arbetsplatsen
  • Du befinner dig i en utvecklings- och förändringsprocess
  • Du är indragen i konflikter och samarbetssvårigheter
  • Du har behov av stöd och en samtalspartner utanför den egna

Konsultsamtalen kan beröra områden som:

  • Personlighetsbedömning
  • Motivationsanalys
  • Ledarskapspsykologi
  • Samarbetspsykologi