Utbildning och program -> Konsultationscafé

Öppen konsultation, modell "Café Philo"

Konsultationscafé

Marc Sautet och Pascal Hardy skapade formen för filosofisamtal i öppna miljöer med det första "Café Philo"- mötet med ett två timmar långt filosofisamtal på Café des Phares vid Bastiljplatsen i Paris. Året var 1992. Än idag kan man varje söndag mellan 11.00 och 13.00 delta i ett samtal om filosofiska frågor här. Läs mer om Café Philo på: cafe-philo-des-phares

Med den franska "Café Philo" rörelsens idé och struktur som förebild bjuds företagets medarbetare och ledare möjlighet att diskutera frågor som de själva föreslår och väljer.

Genom öppen dialog uppmuntras till tankens frihet på samma gång som formen erbjuder ett möte. Målsättningen med detta samtalsforum är tvåfaldig:

  1. Företagets ledare ges här möjlighet att, tillsammans med intresserade kollegor, samtala och reflektera kring såväl arbetsrelaterade som existentiella frågor.
  2. Samtidigt ges tillfälle att skapa och förvalta relationer, sammanhållning och förståelse för varandra inom organisationen.

Principen är öppenhet, uppmuntran av tankens frihet oavsett deltagarnas skiftande bakgrund och att samtalet äger rum på en plats dit alla kan komma.

Grundregler är att samtalet är tidsbestämt med tydlig början och avslut, ämne föreslås och bestäms av deltagarna och ingen har tolkningsföreträde. Samtalsledaren fördelar ordet, lyssnar och sammanfattar.

Caféet, som förslagsvis genomförs en gång per månad på samma plats och tid, vänder sig till dem som är intresserade och har möjlighet att närvara.